skip to main content

חקירה נשלחה

תודה לך

Continue Browsing
בצע הזמנה
בחר מלון
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 • CVK Park Prestige Suites Istanbul
 • CVK Taksim Hotel Istanbul
קבלה
לבדוק
חֶדֶר 1
שנה/בטל הזמנות?
בחר מלון
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 • CVK Park Prestige Suites Istanbul
 • CVK Taksim Hotel Istanbul
בחר מלון
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
קבלה
לבדוק
בחר פריסה
מחפשים להזמין מקום? אנא מלא את הפרטים למעלה ואנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.

כבוד CVK
חסד מרצון מתמשך

העתיד מתחיל היום

CVK Hotels & Resorts פועלת מתוך תחושת אחריות כלפי אנשים, הסביבה וסביבתה התרבותית לאור ערכיה. לכן, אנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו לראות שכל היחידות של CVK Hotels & Resorts יבצעו פעילויות התורמות לצמיחה לאומית, להגנת הסביבה ולפיתוח חברתי.

במסגרת מערכת ניהול סביבה ואפס פסולת, אנו ממיינים את הפסולת שלנו ומבטיחים על מיחזורה.

 • אנו תומכים בחיות משוטטות על ידי האכלתן בשאריות הממוינות, אנו גם שולחים מוצרי טקסטיל משומשים לקואופרטיבים של נשים אשר מעבדים אותם לפריטים חדשים עבור המלון, או תורמים פריטים כולל שטיחים ומגבות למקלטים לבעלי חיים.
 • על ידי העדפת מגוון מוצרים, אנו תורמים לפרויקטים חלוצים ברי קיימא.
 • אנו תורמים לפרויקטים של ייעור על ידי שליחת כרטיסי יום הולדת של קרני Tema או Darussafaka .
 • בעזרת מכשיר הקוגנרציה שלנו, אנו מייצרים חשמל משלנו ומצמצמים את טביעת הרגל הסביבתית שלנו.
 • עם פתרון הקוגנרציה באנרגיה, אנו תורמים לטבע על ידי הפקת חשמל מודלק בגז טבעי בצריכת החשמל שלנו.
 • אנו פועלים לחיסכון באנרגיה על ידי שימוש במוצרי תאורת LED טכנולוגיים בבניין הראשי ולתאורה סביבתית.
 • אנו משיגים ומפתחים יתרונות שונים מפתרונות חכמים שיישמנו לחיסכון באנרגיה במערכות אוורור ומנדף. לצורך כך, אנו מגבירים את היעילות וקצב השימוש של מערכות האוטומציה שלנו.
https://image-tc.galaxy.tf/wijpeg-7uyzldz9owdpsbw9pteaz4l5w/respect-the-world.jpg

העתיד מתחיל היום

יעדי פיתוח קיימות

בתור ''כבוד CVK'' אנו שואפים להיות מותג רגיש לטבע ולחברה, ואנו מיישמים בגאווה את גישת הקיימות שלנו, אותה קבענו על פי המוטו שלנו "העתיד מתחיל היום", בכל התהליכים העסקיים

90%

מכל האשפה ממוחזר

77%

שימוש בחומרים הניתנים למחזור

29%

פחות שימוש בפלסטיק

11%

חיסכון במים

התערב

החזון שלנו

להיות מרכז חיים ברמה עולמית בכל מקום ובכל יכולת שהוא נותן שירות.

דאגה לטבע

אנו עורכים בדיקות היתכנות למערכות אנרגיה סולארית. אנו פועלים ליישם פרויקט אנרגיה סולארית שיענה על כל צריכת החשמל שלנו.

רכישה בר קיימא

כל תהליכי הרכישה שלנו מטופלים בנפרד מנקודת מבט של קיימות והמערכת האקולוגית שלנו נחשבת יחד עם הספקים שלנו והפיתוחים שלהם.

אחריות חברתית

בחירות בר קיימא

CVK Hotels & Resorts פועלת מתוך תחושת אחריות כלפי אנשים, הסביבה וסביבתה התרבותית לאור ערכיה. לכן, אנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו לראות שכל היחידות של CVK Hotels & Resorts יבצעו פעילויות התורמות לצמיחה לאומית, להגנת הסביבה ולפיתוח חברתי.