Belgeler

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

CVK Hotels&Resorts Park Bosphorus Hotel’de sürekli gelişme anlayışı içinde, misafir şartlarına uyma ve beklentileri karşılama yolu ile misafir beklentilerini sağlıklı ve kaliteli ürünlerimiz ile en yüksek seviyede sağlamak,

Yasal gerekliliklerle birlikte sistemi sürekli gözden geçirme ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,

ISO 22000:2018 standartlarına uygun üretim yapmak, gıda güvenliği sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını, güncellenmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,

ISO 9001:2015 standardına uygun hizmet vermek ve bu sistemin etkin bir şekilde uygulanmasını, güncellenmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,

ISO 10002:2018 standardı çerçevesinde misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, öneri ve şikâyetler için en hızlı sürede cevap vermek.

ISO 45001:2018 standardı çerçevesinde yasalara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği konularına tam uyum sağlamak, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek, riskleri azaltmak ve sistemin sürekli gelişmesini sağlamak,

ISO 14001:2015 standardı çerçevesinde sürekli gelişen çevre yönetim sistemine sahip olarak, atıkları azaltmak ve çıkan atıklarımızı ayırıp geri dönüşüme kazandırarak kirliliği önlemek, istenildiği takdirde bilgilerin özel ve resmi herkes ile paylaşılabilmesini sağlamak, elektrik, su, doğalgaz ve diğer birimlerde yapılabilecek tasarrufları yapmak, enerji tasarrufu konusundaki faaliyetleri desteklemek ve sistemin sürekli gelişimini  sağlamak,

Güven ve doğruluğu ön planda tutarak kaliteli bir hizmet anlayışı sunmak,

Şirket içi bilgi akışı ve koordinasyona gereken önemi vermek,

Çalışanlarımızın devamlı gelişimi için ve Entegre yönetim sistemi ile ilgili sürekli eğitimler vermek ve tatminini sağlayarak takım ruhunu pekiştirmek,

Takım anlayışı ile çalışmak,

Ana Politikamızdır.

CVK Hotels&Resorts Park Bosphorus Hotel Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  gözden geçirilmektedir.

GENEL MÜDÜR
 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

CVK Hotels&Resorts Park Bosphorus Hotel’de sürekli gelişme anlayışı içinde, misafir şartlarına uyma ve beklentileri karşılama yolu ile misafir beklentilerini sağlıklı ve kaliteli ürünlerimiz ile en yüksek seviyede sağlamak,

Yasal gerekliliklerle birlikte sistemi sürekli gözden geçirme ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,

ISO 22000 standartlarına uygun üretim yapmak, gıda güvenliği sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını, güncellenmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,

Analiz edilen ürünlerin geri dönme hatalarını en aza indirmek

Güven ve doğruluğu ön planda tutarak kaliteli bir hizmet anlayışı sunmak,

Şirket içi bilgi akışı ve koordinasyona gereken önemi vermek,

Çalışanlarımızın devamlı gelişimi için ve Gıda Güvenliği Yönetim sistemi ile ilgili sürekli eğitimler vermek ve tatminini sağlayarak takım ruhunu pekiştirmek,

Takım anlayışı ile çalışmak,

Ana Politikamızdır.

CVK Hotels&Resorts Park Bosphorus Hotel Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  gözden geçirilmektedir.